• Gratis transport

  Gratis transport

 • 24/7 beveiliging

  24/7 beveiliging

 • Laagste prijs

  Laagste prijs

 • Huren vanaf één week

  Huren vanaf één week

 • Gratis transport

  Gratis transport

 • 24/7 beveiliging

  24/7 beveiliging

 • Laagste prijs

  Laagste prijs

 • Huren vanaf één week

  Huren vanaf één week

Reageert de reader niet op uw ‘my ALLSAFE app’?

*For English, see below.

Reageert de reader niet op uw ‘my ALLSAFE app’?

Controleer dan het volgende:

 1.   Weet u zeker dat u gerechtigd bent om deze reader te bedienen?
 2. Is de afstand tussen uw telefoon en de reader minder dan een halve meter? Zo niet, breng uw telefoon dichter bij de reader.
 3.    Staat uw bluetooth aan? Zo niet, schakel deze in. 
 4. Staat uw locatievoorziening aan? Zo niet, schakel deze in.

Reageert de reader nog niet?

 • Herstart uw telefoon en open de app opnieuw. Zorg er daarbij voor dat uw bluetooth en locatievoorziening nog steeds aan staan.

Lukt het nog steeds niet?

 • Vraag onze collega op de vestiging om hulp.
 • Buiten kantoortijden en alleen in geval van nood kunt u bellen met het noodnummer: 088-2557255.

 

Is the reader not responding to your ‘my ALLSAFE app’? 

Check the following:

 1.   Are you sure you are authorized to operate this reader?
 2. Is the distance between your phone and the reader less than half a meter? If not, bring your phone closer to the reader.
 3.   Is your bluetooth turned on? If not, enable this.
 4. Is your location service turned on? If not, enable this.

Is the reader still not responding?

 • Restart your phone and open the app again. Make sure that your bluetooth and location services are still on.

Still not working?

 • Ask our colleague at your location for help.
 • Outside office hours and only in case of an emergency, you can call the emergency number: 088-2557255.